logo firmyNiepubliczna Szkoła dla Dorosłych

w Żywcu

Drodzy Słuchacze!

Przez pewien okres będziemy kontaktować się poprzez stronę internetową i telefon 502 422 409 (w razie pytań). Wszyscy musimy dbać o swoje zdrowie, zdrowie najbliższych, dlatego słuchajmy komunikatów Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji. Wszystkie zarządzenia, które dotyczą szkół dotyczą także naszej szkoły, Was, naszych nauczycieli. Nauka w szkole na chwilę obecną prowadzona jest zdalnie wg rozkładu zajęć, tematy, wykłady i materiały są umieszczane w zakładce "Ogłoszenia" w dni, w które mają odbywać się zajęcia. Macie Państwo czas na napisanie prac semestralnych, które należy przesyłać na e-mail: sekretaeiat@nsdd.pl (tematy są zamieszczone poniżej na stronie). Prosimy o regulowanie opłat za szkołę na nasze konto podając swoje imię i nazwisko w tytule przelewu. Nr konta: 03 1140 2004 0000 3102 4777 2695

Komunikat 27.04.2020r.
Słuchaczy Opiekuna Medycznego sem. II prosimy o sprawdzanie naszej strony internetowej. W zakładce ogłoszenia będą zamieszczane linki do filmów z nauką języka migowego zamieszczane przez nauczyla przedmiotu.

Komunikat 16.04.2020r.
W zakładce ogłoszenia publikujemy materiały i prace do wykonania na zajęcia przypadające na 18-19.04. Prosimy o pobieranie i rozwiązywanie.

Komunikat 15.04.2020r.
Drodzy Słuchacze semestru VI i VIa LO. W zakładce ogłoszenia zamieszczane są tematy egzaminów. Ci słuchacze którzy przystępują do matury proszeni są o ich rozwiązanie i przesłanie na e-mail szkoły: sekretariat@nsdd.pl do dnia 19.04.2020r. Prosimy również pamiętać, aby ci którzy mają jeszcze zaległe prace semestralne, a przystępują do egzaminu maturalnego, aby najpóźniej dosłali je do 19.04.2020r. Pozostali słuchacze semestru VI i VIa LO, którzy nie przystępują do egazminu maturalnego proszeni są o nadesłanie brakujących prac i egaminów do końca maja. Prosimy aby każda praca była podpisana (np. Matematyka sem. VIa - JAN NOWAK). Prosimy aby każdy przedmiot był w osobnym pliku.

Komunikat 03.04.2020r.
Drodzy Słuchacze w zakładce "Ogłoszenia" rozpoczęliśmy zamieszczanie prac i zadań do wykonania na zajęcia przypadające na 04-05 kwietnia. Prosimy o pobieranie i wykonanie.

Komunikat 01.04.2020r.
Drodzy Słuchacze w tematach prac semestralnych (poniżej do pobrania) zostały uzupełnione zagadnienia dla: LO sem. II przedmiot "Informatyka", Administracja sem. IV przedmiot "Wykonywanie pracy biurowej", Opiekun sem. II. Prosimy o pobranie uaktualnionej listy tematów i sporządzenie prac. Dodatkowo w zakładce "Ogłoszenia" rozpoczęliśmy zamieszczanie prac i zadań do wykonania w związku z nauczaniem zdalnym. Prosimy o wykonywanie tych zadań w domu. Prosimy o sprawdzanie zakładki "Ogłoszenia", w której będą dodawane prace i zadania dla poszczególnych kierunków.

Komunikat 30.03.2020r.
Drodzy Słuchacze kierunku Administracja sem. IV, w tematach prac semestralnych do napisania został uzupełniony temat do napisania z "Postępowania w administracji". Temat pracy semestralnej do opracowania "Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym".

Komunikat 29.03.2020r.
Szanowni Państwo, w związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, podejmujemy w naszej szkole następujące działania:
- nauka prowadzona będzie na odległość w dni, w które przewidziane były zajęcia w szkole,
- wszystkie informacje, wykłady, ćwiczenia, materiały i adresy stron, gdzie można znaleźć potrzebne wiadomości z konkretnych przedmiotów będą umieszczane na stronie szkoły www.nsdd.pl w zakładce ogłoszenia w dni, w które miały odbywać się zajęcia,
- każdy słuchacz będzie miał obowiązek do zapoznanie się z informacjami przekazywanymi przez nauczycieli oraz brania czynnego udziału w nauczaniu na odległość,
- jeżeli nauczyciel zdecyduje o odesłaniu rozwiązań zadań, wypracowań itp. każdy słuchacz będzie zobowiązany do przekazania prac na e-mail: sekretariat@nsdd.pl,
- zachęcamy do zapoznania się z pomocami dydaktycznymi, które znajdują się na stronie www.epodreczniki.pl
- Dyrektor na bieżąco będzie koordynował współpracę nauczycieli ze słuchaczami.
BARDZO PROSZĘ ABY WSZYSTKIE PRACE PRZESYŁANE NA E-MAIL SZKOŁY W TEMACIE MIAŁY WPISANY PRZEDMIOT I SEMESTR. PROSZĘ NIE ZAPOMNIEĆ O PODPISANIU PRACY.

Komunikat 28.03.2020r. dla słuchaczy, którzy przystępują do egzaminu maturalnego
Szanowni Państwo.
Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Zachęcam wszystkich słuchaczy aby zapoznali się z poniższym linkiem http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/komunikaty/2020/20200324_Proba_EM.pdf i przystąpili do egzaminu o dowolnej porze dnia . Bardzo proszę o rozwiązanie arkuszy i przesłanie na e-mail szkoły do 12.04.2020r.

Komunikat 26.03.2020r.
W związku z wprowdzonym nauczaniem zdalnym, na stronie internetowej w zakładce "Ogłoszenia" będą publikowane tematy dodatkowych prac, które prosimy na bieżąco realizować i przesyłać na e-mail szkoły: sekretariat@nsdd.pl

Życzymy dużo zdrowia dla wszystkich.
Dyrektor Szkoły Danuta Dudzik

Pliki z tematami prac semestralnych dla poszczególnych kierunków do ściągnięcia poniżej (egzaminy prosimy przynieść do Szkoły na najbliższy wyznaczony termin zajęć, sem. VI i VIa LO przesyła wcześniej e-mailem na adres sekretariat@nsdd.pl).

Administracja sem. IV

Liceum Ogólnokształcące sem. II

Liceum Ogólnokształcące sem. IV

Liceum Ogólnokształcące sem. IVa

Liceum Ogólnokształcące sem. VI

Liceum Ogólnokształcące sem. VIa

Opiekun sem. II

Trwa nabór na rok szkolny 2020/2021.

Polecamy kierunek opiekuna medycznego, po którym zdobywa się kwalifikacje, które pozwalają na świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej (więcej informacji w zakładce "Typy szkół")

Zapisy w sekretariacie Szkoły. Zapraszamy.

Szkoła wydaje zaświadczenia do: ZUS, GOPS, MOPS, PCPR

W roku szkolnym zapraszamy do:

- Liceum Ogólnokształcącego,

- Policealnej Szkoły kształcącej w zawodach:

   - technik administracji,

   - technik usług kosmetycznych,

   - technik BHP,

   - technik archiwista,

   - technik masażysta,

   - technik sterylizacji medycznej,

   - opiekun medyczny,

   - opiekun osoby starszej,

Szkoła kształci w systemie zaocznym. Nauka odbywa się w zjazdach dwudniowych                     (sobota i niedziela) dwa razy w miesiącu.