logo firmyNiepubliczna Szkoła dla Dorosłych

w Żywcu

Zapraszamy do szkół: 

1) 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum           lub ośmioklasową szkołę podstawową.

2) 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla kandydatów, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową.

Szkoła oferuje do wyboru język angielski, język rosyjski lub niemiecki. W całym cyklu kształcenia obowiązują zaliczenia semestralne. W każdym semestrze słuchacz pisze jedną domową pracę z danego przedmiotu na temat wcześniej podany przez nauczyciela (tematy prac dostępne będą również w internecie). Nie ma klasówek i odpytywania na zajęciach. Słuchaczy obowiązuje egzamin pisemny z: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz egzaminy ustne (słuchacz może z nich być zwolniony)  .

Każdy słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego. W ostatnim roku nauki szkoła zapewnia zwiększoną liczbę godzin przedmiotów maturalnych. W całym cyklu kształcenia zwiększona jest liczba godzin języków obcych i języka polskiego.

 

3) Policealnych szkół dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią (nie wymagane jest świadectwo maturalne). Czas trwania nauki wynosi 2 lata (4 semestry).

- Policealna Szkoła Informatyki kształci w zawodzie technik informatyk. W ostatnim roku szkoła daje bezpłatny certyfikat CAD/CAM

 

- Policealna Szkoła Administracji kształci w zawodzie technik administracji. Szkoła przygotowuje do pracy w urzędach administracji publicznej.

 

- Policealna Szkoła Rachunkowości kształci w zawodzie technik rachunkowości. szkołą przygotowuje do pracy w księgowości, biurach rachunkowych, bankach.

 

- Policealna Szkoła Ekonomii kształci w zawodzie technik ekonomista. Szkoła przygotowuje do pracy w biurach, bankach.

- Policealna Szkoła Leśna kształci w zawodzie technik leśnik. Szkoła przygotowuje do pracy w zawodzie leśnika.

- Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich kształci w zawodzie technik usług fryzjerskich. Szkoła przygotowuje do pracy w salonach fryzjerskich.

- Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych kształci w zawodzie technik usług kosmetycznych. Szkoła przygotowuje do pracy w salonach kosmetycznych.

- Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy kształci w zawodzie technik BHP. Czas trwania nauki 1,5 roku (3 semestry).

- Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego kształci w zawodzie ratownika medycznego. Szkoła przygotowuje do pracy w ratownictwie medycznym.

- Policealna Szkoła Budownictwa kształci w zawodzie technik budownictwa. Szkoła przygotowuje do pracy w zawodzie do pracy w rozwijającej się branży budowlanej.

- Szkoła przygotowująca do zawodu Kucharza i dająca mozliwość podjęcia pracy w restauracjach, pizzeriach, kawiarniach.

 

W ostatnim roku nauki szkołą zwiększa ilość godzin, aby każdy słuchacz szkoły policealnej mógł przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego.

Szkoła zapewnia odbycie praktyk zawodowych.